Místní organizace UZO zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách

Lidé pracující v sociálních službách se spojují a zakládají odborovou organizaci zaměstnanců v sociálních službách, která má za cíl zlepšit pracovní podmínky a zvýšit ohodnocení práce pečujících a pomáhajících profesí. Organizace sdružuje pracovnice a pracovníky v sociálních službách, tedy například pečovatele a pečovatelky působící jak v domovech pro seniory, tak v terénních službách nebo vykonávajících osobní asistenci, sociální pracovnice a pracovníky, zdravotnické pracovníky i další personál v sociálních službách, jako například uklízečky, údržbáři a pradleny. Odborová organizace sdružuje zaměstnance a zaměstnankyně z celé ČR z různých typů zařízení poskytujících sociální služby.

Máme tři hlavní cíle:

  1. Důstojné mzdy – zlepšit mzdové a platové podmínky zaměstnanců v sociálních službách. V řadě míst pracují pečovatelky i další personál za ohodnocení hluboko pod průměrnou mzdou.
  2. Bezpečná práce – hájit práva zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách na celostátní i podnikové úrovni s důrazem na bezpečnost práce, dostatečné personální zabezpečení a financování sociálních služeb.
  3. Uznání – zvýšit prestiž povolání v sociálních službách a zvýšit povědomí veřejnosti o práci v sociálních službách.

Podnětem pro vznik odborové organizace jsou dlouhodobě bezútěšné podmínky zaměstnanců a zaměstnankyň v mnoha sociálních službách, které se často zhoršily v průběhu pandemie koronaviru na straně jedné a nepostradatelnost a význam sociální práce a sociálních služeb pro jednotlivce i celou společnost na straně druhé. Organizaci zastřešuje Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO).


Připojte se a změňte spolu s námi pracovní podmínky v sociálních službách
Ozveme se vám. Vaše údaje nebudou zveřejněny.

Otevřený dopis vládě s požadavky pečujících

Jako pečovatelé, pečovatelky a sociální pracovníci a pracovnice, uklízečky, pradleny a kuchařky jsme v první linii boje s koronavirem. Žádáme vládu České republiky, aby nás podpořila v situaci, kdy pečujeme o nejohroženější skupiny lidí a sami se při tom vystavujeme nebezpečí nakažením. Čekají nás velmi náročné týdny a měsíce, kdy se budeme ze všech sil snažit ochránit naše blízké. Potřebujeme veškerou dostupnou podporu, vybavení i finance, abychom mohli zabránit šíření viru mezi zranitelné lidi. Mnozí z nás pracují za velmi nízkou mzdu v náročných podmínkách a riskují vlastní zdraví. Toto jsou naše základní požadavky:

  • Mimořádné finanční ohodnocení velmi obětavé, fyzicky a psychicky náročné práce všech zaměstnanců domovů pro seniory, terénních pečovatelských služeb a podobných zařízení ze strany státu včetně zdravotnického personálu.
  • Přednostní testování pracovníků v přímé péči, klientů, ale také dalšího personálu pobytových zařízení i terénních sociálních služeb na COVID-19.
  • Zajistit opakované a pravidelné dodávání ochranných a desinfekčních prostředků

Podpisy

Valeria Karpova
Bývalá pečovatelka, členka ZO UZO SeneCura
Petra Hrubá
terénní sociální pracovnice
Pavla Blahutová
Pečovatelka
Jana Němcová
terénní sociální pracovnice, Člověk v tísni
Helena Urbanová
pracovnice v sociálních službách
Dalibor Zíta
Český rozhlas, redaktor
Václav Drozd
terénní pracovník
Barbora Voldrábová
Divadlo Lampion
Jakub Jelínek
web vývojář
Jaroslava Vlachová
Knihovnice
Jan Matěj Bejček
Sociální pracovník, InBáze, z. s.
Petra Ezzeddine
antropoložka, FHS UK
Michael Petrík
OSVČ
Lenka Krutinová
Vedoucí sociální služby
Michaela Pučálková
Ředitelka
Magda Faltová
ředitelka, Sdružení pro integraci a migraci
Jan Horák
sociální pracovník a předseda odborové organizace, Renarkon o.p.s.
Petra Kolářová
Technolog
Pavla Jenková
terénní pracovnice
Tereza Bělohradská
Sociálně aktivizační pracovnice
Anna Hokynek
sociální pracovnice
Vavřinec Dudek
student
Klára Holíková
právnička
Andrea Hubáčková
Pečovatelka
Monika Martišková
Výzkumnice/CELSI
Jakub Ort
doktorand, FF UK
Lucie Mišaniová
Pečovatelka
Josef Patočka
Novinář, Deník Referendum
Markéta Geregová
Sociální pracovnice, Společnost Podané ruce
Jiří Ort
evangelický farář
Jana Pravdova
ochrana životního prostředí
Martin Madej
AMO
Martin Špaček
3 000 statečných
Anastasie Molozina
terénní pracovnice
Eva Kubíčková
pedagožka, CARITAS VOŠ sociální Olomouc
Marie Ortová
učitelka, VOŠ Praha
Lenka Hořáková
sociální pracovnice
Kateřina Ratajová
Komunitní centrum
Radek Kubala
Student
Gabriela Kodenkova
Manažerka personální agentury
Václav Mucala
zastupitel
Magdaléna Michlová
nezisková organizace
Halina Zaricka
Duchodkyne
Eva Pospíšilová Kočárková
koordinátorka sociálních služeb
Anežka Bartlová
Kritička současného uměni
Petr Kubala
Sociolog
Markéta Tůmová
OSVČ
Jan Soukup
OSVČ, architekt
Pavel Himl
historik, Univerzita Karlova
Anna Dušková
Produkční
Jan Exner
PR konzultant
Matej Opocensk
Farar CCE
Ondřej Šimek
Referent
Eva Sýkorová
produkční
Jiri Holba
Byvaly dobrovolny pecovatel, nyni Buddholog, / Orientalni ustav AV CR
Dita Čermáková
Zemědělec
Lukáš Hrábek
Tiskový mluvčí
Katerina Viskova
Materska dovolena
Jan Májíček
projektový koordinátor
Jiří Dlouhý
Vědecký pracovník/Univerzita Karlova
Gabriela Ligocká
pracovnice v sociálních službách
Arnošt Novák
vědecko-pedagogický pracovník, Univerzita Karlova
Iveta Černá
kultura
Eva Nováková
Plánovačka logistiky
Jan Milota
terénní sociální pracovník
Michaela Nosková
Psychoterapie/ OSVČ
Sylva Klašková
Sociální pracovník, IQ Roma servis
Hedvika Schormová
terénní sociální pracovnice
Michal Hokynek
knihovník
Milan Masojídek
vitrážista
Petr Máčal
Ředitel, IQ Roma servis, z.s.
Kateřina Knotová
stavební historik
Vojta Sládek
instituceš
Hana Gerner
Psycholozka
Rebeka Vadasová
učitelka
Barbora Bírová
poradkyně pro ukončování bezdomovectví / Platforma pro sociální bydlení
Ondřej Olšiak
umělec
Jakub Votrubs
Technik
Zuzana Kubišová
.
Jan Hajšman
výzkumný pracovník
Eva Dohnalova
Socialni pracovnice
Jaromír Mára
Web Project Manager
Lukáš Vejnar
dluhový poradce / Člověk v tísni, o.p.s.
Anna Sestřenková
Student
Pavla Dytrychová
Sociální pracovník
Marek Černo
Terénní pracovník
Hana Zoor Svačinková
rodič
Martina Křížková
analytička
Jana Leontijeva
socioložka, Sociologický ústav AV ČR
Martin Novák
terénní pracovník
Dušan Vaněk
IT architekt
Eliška Ripková
PN Bohnice
Pavel Dvořáček
emeritus
Jiří Petržilka
ID, osobní asistent, komparzní herec, příležitostný brigádník
Matěj Hollan
Ředitel Asociace nestátních organizací
Petr Pávek
Spolupředseda CV, strana Levice
Martin Vopalecký
Kuchař
Jana Svobodová
Sociální pracovnice na rodičovské
Helena Oplištilová
Terénní pracovník/pcp7
Pavla Vitoušková
učitelka
Tereza Štěpková
ředitelka paměťové instituce
Dagmar Lukešová
vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Alena Zmeškalová
Architekt
Pavel Nepustil
psycholog
Bohumil Macháček, Ing.
penzista
Marie Mrázová
Studentka
Hedvika Dudová
pedagožka, CARITAS - VOŠ sociální Olomouc
Lukáš Wimmer
ředitel NNO
Evelína Ženíšková
student
Marie Mrázová
Hr manager
Alena Augustová
sociální pracovnice
Milan Fujda
vědec a učitel na VŠ
Ivana Formánková
Zdravotní sestra FN Motol
Bohumil Čáp
odborář, ČMKOS
Heřman Dušek
Student
Ladislav Pecka
řidič, podnik sociálních služeb Klubák , Vráž
Simona Hába Zmrzlá
Herečka
Zambagová Kamila
PVSS
Lenka Horálková
Všeobecná sestra/Promedicus domácí péče
Lucia Čemová
terapeutka
Jaroslav Kalous
řidič podnik socialnich služeb Klubák Vráž
Veronika Kandelová
IQ Roma servis, zástupkyně ředitele, sociální oracovnice
Eva Césarová
Student
Jiří Silný
projektový koordinátor
Ondřej Novák
státní zaměstnanec
Marek Bečka
architekt, OSVČ
Lucia Hužvárová
Pedagóg
Barbora Bakošová
družstevnice, Tři ocásci
Martina Hrdličková
Sociální pracovnice Armády Spásy
Verica Pospíšilová Kordić
na mateřské
Magdaléna Surmová
Sociální pracovník
Martina Steinbachová
Staniční sestra, lůžka odlehčovací sluzby, Praha 4
Kryštof Říha
student sociologie
Mikuláš Falber
Barista
Eva Košťálová
Pečovatelka
Lenka Vokatá
Ředitelka rodinného centra
Jana Bartošová
Pracovník v sociálních službách
Kristina Ambrožová
Ředitelka Středisko HRS - Diakonie ČCE
Jana Málkova
pracovník v soc.službách / Job asistent Klubíčko
Eva Slaninová
zdr. sestra
Jakub Doležel
akademický pracovník/UP Olomouc
Eva Kočárková
důchodkyně
Marie Janoštíková
zdravotní sestra v důchodu
Johana Růžková
BONA, o.p.s., terapeutka
jitka kareisová
spec. pedagaog
Zdena Hančárová
Pradlena . / Domov důchodců
Milan Greineder
Platforma pro sociální bydlení
Liana Kubalová na
Vyučujíci zdravotnická škola
Vlasta Stulíková
sociální pracovnice
Ivana Křivská
Pracovnik v úklidu, Domov pro seniory
Iveta pechova
Uklizecka
Petr Doubravský
student gymnázia
Petr Doubravský
student gymnázia
Jitka Votavová
Projektová manažerka stipendijního programu/ROMEA, o.p.s.
Jana Jebavá
Osvč
Petr Globočnik
Sociální pracovník
Lucie ulčová
Účetní personalistka/Klubíčko Beroun, z.ú.
Hana Pololáníková
studentka
Hana Raur Pololáníková
zdravotní sestra domácí péče
Tereza Kompauerová
sttudentka sociální práce
Eva Jaroňová
Rodičovská dovolená /osvč
Světlana Frantová
Učitelka SZŠ a VOŠZ
Denisa Labunu Hewage
Marketer
Magdalena Davis
Starostka, Spolupředsedkyně Strany zelených
Pavel Kraus
metodik
Filip Turek
umělec a designer
Markéta Horáková
osobní asistentka v chráněném bydlení, Domov pro mne, o.s.
Radka Raková
Vedoucí přímé péče
Lota Brtková
Uklízečka
Jan Šilhánek
Zdravotník, Sanitář,Urologie.
Ludmila Pololáníková
Důchodce
Zuzana Vávrová
Pracovnik v soc. služ. v neziskovce
Jakub Žádník
Student PhD
Nelli Kim
student
Lucie Svádová
pracovnice v sociálních službách
Jana Zíková
Zdravotní sestra
Michaela Krahulíková
pracovnice v sociálních službách
Kristýna Konšalová
pracovnice v sociálních službách
Petra Szénasiová
pracovnice v sociálních službách
Ivana Komová
pracovnice v sociálních službách
Miluše Žáková
pracovnice v sociálních službách
Zdeňka Řezníčková
pracovnice v sociálních službách
Lucie Spěváková
Pracovník v soc. službách, Maltézská pomoc o.p.s.
Martina Ježová
studentka
Ivana Daďourková
úřednice/neformílní pečující
Tomáš Drábek
ředitel, Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Jiří Štopfer
Osobní asistent/15 PH Mariánské Lázně
Vladimír Červenka
Pečovatel/Terénní pečovatelská služba
Vadim Barák
pracovník v sociálních službách
Jiří Jurečka
UP Olomouc, grafik
Vojtěch Roček
zaměstnanec technologické firmy
Markéta Juřicová
Kuchařka, tajemnice strany Levice
Matyáš Zeman
Student
Karolína Tulingerová
Student
Anna Kšírová
lékařka
Marie Mrvová
historička
Marie Zichová
Produkční
Viktor Šebo
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, student medicíny
Vendula Baráková
projektový koordinátor
Blanka Matalová
pečovatelka
Hana Kredlova
Pečovatelka v DS
Marta Bačovská
Učitelka
Alžběta Holcová
studentka
Eva Bradacova
Office managerka
Jiřina Nováková
Pečovatelka
Olga Vlachynska
Psycholog/zivnostnik
Eva Janíčková
mzdová účetní
Vladimír Tupáček
Pracovník chráněného bydlení
Radka Janebová
Univerzita Hradec Králové
Květoslava Buchtová
Vedoucí nákupu a studentka CMTF KS NMgr.
Hana Raurová
studentka
Michaela Kopta Šedivá
Ředitelka
Dana Měchurová
socialni sluzby
Peter Wagner
učitel
Marie Mejzlikova
ucitelka
Marie Čtveráčková
Kurátorka
Alena Obidová
Pracovník v sociálních službach
Lenka Vrbová
Socialni pracovnice/Jako doma - Homelike,o.p.s.
Dana Kiliánová
Referent
Jitka Baumannová
recepční
Lenka Kahudová
RD
Marcela Kubátová
Pečovatelka
Marcela Kubátová
Pečovatelka
Dragana Košťáková
Pečovatelka
Kateřina Veselá
Terénní sociální pracovnice
Lenka Trojaková
Práce v sociálních službách
Věra Krejsová
Pracovník přímé obslužné péče
Michaela Berkovičová
Pečovatelka a aktivizační pracovnice Centrum Seňorina
Ema Máchová
Učitelka
Monika kolínská
Pečovatelka
Gabriela Fatková
Odborná asistentka/Západočeská univerzita
Tomáš Kajánek
umělec
Michaela Stránská
DIAKONIE - Terénní pečovatelská služba
Hana Včelová
Soc. pracovnice Obl. Charita Pardubice
Alena Diblíková
živnostník, 3D návrhy
Jaroslava. Hadravova
Pečovatelka v DZR
Miroslava Petřeková
Pedagožka, Caritas VOŠ sociální Olomouc
Naděžda Johanisová
vysokoškolská učitelka
Marcela Němečková
Pečovatelka v DS
Ilona Otáhalová
vedoucí/pečovatelská služba Jilemnice
Zuzana Sekaninová
sociální pracovnice/CSOP Praha 10
Marie Drdlová
státní úřednice
Petra Barochová
vedoucí sociální služby
Mgr. Lenka Rysková
sociální pracovník Pampeliška o.p.s. Terénní pečovatelská služba Teplice
Mgr. Vojtěch Měřička
metodik, Centrum metodické podpory řešení bezdomovectví, CSS Praha
Dagmar Uhlířová
účetní
Veronika Urbanová
vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice
Lenka Faitová
Sociální pracovník
Lucie Bicková
Sociální pracovnice
Ivo Šálek
zaměstnanec CARITAS VOŠs Olomouc
Růžena Zapletalová
pečovatelka
Jana Šotová
pečo
Markéta Vopatová
pečovatelka
Františka Dibuszová
pečovatelka
Vendula Drdová
pečovatelka
Olga Švrčulová
sociální pracovnice
Lucie Škorpíková
Vědecký pracovník
Ondřej Dvořák
Terénní sociální pracovník
Jaroslava Novotná
Sociální pracovnice
Ilona Śmejkalová
vedoucí PS , MZSS
Jarmila Berná
ředitelka
Eva Hrnčířová
Vychovatelka/ pedagog
Daniela Šináglová
sociální pracovnice
Dagmar Drvoštěpová
všeobecná sestra/Sociální služby Česká Třebová
Iveta Špaisová
pečovatelka, DpS Česká Třebová
Dana Krulová
pečovatelka, DpS Česká Třebová
Pavlína Hartigova
Pečovatelka, Město Jilemnice
Martina Andělová
sociální pracovník
Irena Hlaváčková
pracovnice přímé obslužné péče / Domov pro seniory Česká Třebová
Klára Sontáková
zdravotní sestra
Miroslava Sedláčková
Pečovatelka
Jitka Jiroušková
zdravotní sestra Domov pro seniory Česká Třebová
Ivana Randulová
vedoucí PS
Petra Hamerníková
Freya, z.s.
Hana Kudrnová
pečovatelka
Dominika Ciprova
Nezamestnana
Alice Jiroušová
pečovatelka
Renáta Burianová
prezidentka UZO
Nicole Madejová
Vedoucí Harm Reduction služeb
Soňa Kořistková
pečovatelka v soc. sližbách
Lucie Trnková
ředitelka terénní pečovatelské služby
David Kudrna
Metodik vzdělávacích programů / Co nebylo v učebnici
Petra Sobková
Lektor primární prevence
Marie Jelínková
socioložka
Kateřina Horňanská
Asistentka osobní péče/ pečovatelka
Pavlína m
vedoucí autoprovozu PSP6
Lubomír Kanswohl
úředník městského úřadu Polná
Ivana Siglová
Agentura pro sociální začleňování
Hana
Holesovska
Petra Zouplnová
ředitelka, DPS Harmonie
Zuzana Mrštná
Domov pro seniory
Petra Kovaříková
Pečovatelka domov pro seniory
Veronika Rysová
Terénní a sociálně aktivizační pracovník, Člověk v tísni
Anna Kunova
vyzkumna konzultantka
Alžběta Dvořáčková
Pečovatelka
Katerina Placha
tanecnice
Kristýna Havrdová
Mateřská dovolená
Věra Majzlanová
sociální pracovnice
Dagmar Kořínková
pracovník v sociálních službách
Jakub Kružík
sociální pracovník, InBáze, z.s
Olena Khandonyak
Socialni poradce/InBaze, z. s.
Petra Holubářová
Vedoucí oddělení začleňování dětí s OMJ, InBáze, z. s.
Kateřina Skácelová
AVČR
Hana Heringová
Analytička
Ana Carolina Briceño Moreno
InBáze, z.s
Renata Gabrhelíková
vedoucí Osobní asistence, Charita Kroměříž
Josef Baudisch
pečovatel
Isabel Torres Cobo
Interkulturní pracovnice, InBáze s.z.
Světlana Popovyčová
terénní interkulturní pracovnice, InBáze, z.s
Michala Drimlová
Terénní sociální pracovník
Zuzana Mayerová
zdravotní sestra Domov pro seniory Česká Třebová
Barbora Kodešová
Terénní sociální pracovnice
Tereza Brtková
Terénní sociální pracovnice
Mónica Márquez
InBáze
Jarka Marielová
zdravotní sestra Domov pro seniory Česká Třebová
Lucie Bučková
Terénní sociální pracovnice/Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Victoria Golovinova
Metodik a lektor, InBáze, z. s.
Victoria Golovinova
Metodik a lektor, InBáze, z. s.
Petra Jelinkova
Otevřená společnost
Josef Dufek
Kuchař
Alžběta Kroupová
kulturní manager
Helena Dufek Badalcová
lékárnice
Magdalena Jenková
Student střední zdravotnické skoly
Maroš Vavro
Projektant elektro
Magda Jenkova
Ošetřovatelka
Petr Bachtjan
vychovatel/SpZŠ
Olga Srovnalová
Studio Beep
Michaela Krajíčková Svobodová
MD
Marie Mrvová
historička
Jana Valová
odborná asistentka
Filip Jirouš
Sinopsis.cz
Ondřej Dušek
vědecký pracovník
Małgorzata Maciejewska
sociolog
Markéta Bínová
Sociální pracovnice
Danuše Šimková
sociální pracovník, terénní PS
Robert Netuka
interkulturní pracovník
Pavla Blahutová
Pečovatelka
Pavel Tománek
OSVČ
Daniela Kamencová
Obchodní referent
Veronika Běhalová
Sociální pracovník Charita Kroměříž
Bohumír Džubej
podnikatel
Judita Levitnerová
student Favu VUT
Martin Žák
student
Vít Strobach
státní úředník
Anna Remešová
redaktorka
Lucie Jašková
sociální pracovník
Sláva Sobotovičová
umělkyně
Václav Kaška
Šéfredaktor/vysokoškolský učitel
Helena
MD
Barbora Čapinská
Univerzita Karlova
Daniela Richterová
Pečovatelka
Kateřina Buršíková
Fyzioterapeut
Joseph Grim Feinberg
Akademie věd České Republiky
Šárka Neubergová
Pracovník v sociálních službách
Daniela Procházková
Pracovník v sociálních službách
Jana Landovská
Pracovník v sociálních službách
Jitka Pastírová
Pracovník v sociálních službách
Jitka Pastírová
Pracovník v sociálních službách
Iveta Pastírová
Pracovník v sociálních službách
Magda Hegerová
Pracovník v sociálních službách
Kateřina Singerová
Pracovník v sociálních službách
Pavlína Krahulíková
Pracovník v sociálních službách
Ladislav Musil
Pracovník v sociálních službách
Marie Veselá
Zdravotní sestra
Dana Dvořáčková
Zdravotní sestra
Petra Bartoňová
Zdravotní sestra
Martina Zralá
Úklízečka
Alena Šebková
Úklízečka
Petra Kubešová
Zdravotní sestra
Blanka Slezáková
Zdravotní sestra
hana koťátková
asistentka-pečovatelka
Nina Schiller
Manažer kvality
Blanka Štolcová
PR, státní správa
Jarmila Andertová
pečovatelka v přímé péči
Miroslav Malý
architekt
Lucie Trlifajová
Antropoložka
Barbora Palečková
ergoterapeutka
Petr Mezihorák
sociolog práce, Universita degli Studi di Milano
Pavel Siostrzonek
administrativní pracovník
Eliška Spurná
Pečovatelka
Hana Špačková
PCP7 sociální pracovnice
Olga RYBOVÁ
pracovník v sociál. službách
Miluše Žáková
Pečovatelka domov pro seniory
Miluše Žáková
Pracovnice v sociálních službách domov pro seniory
Lucie Zvolánková
pečovatelka
Hana Dejová
Pecovatelka
Eva Dolejšová Valachová
pracovnice sociální rehabilitace z.s. Náruč
Magda Frišaufová
sociální pracovnice
Markéta Walterová
Grafička
Jan Hamerský
OSVČ
Dagmar Daňková
učitelka
Diana Young
Teacher
Alena Kudláčová
Podpora SW licencí/IBM
Jana Bartošová
Pracovnice z úklidu
Petr Benesch
právník
Oldřich Bulušek
Důchodce
Milan Popelka
Scénograf
Markéta Bidlová
osobní asistentka, Maltezská pomoc
Jiří Jaroš
Grafik
Anna Mikulenková
doktorandka
Lucie Arendacká
studentka
Ondřej Palovský
Programátor
Andrea Cerqueirová
novinářka
Marie Lienau
v důchodu
Barbora-Anna Suková
student
Eva Langšádlová
dramaturgyně
Sára Hájková
studentka
Alžběta Filipová
Masarykova univerzita
Emma Konečná
Student
Iveta Hornofová
Editor TV
Pavel Plešák
Manažer
Eva Mečířová
Recepční
Radmila Čitáriová
Pečovatelka,domov pro seniory
Alexandra Krejčí
učitelka
Anna Prstková
studentka
Jan Blažek
ekonom / Masarykova univerzita
Lenka Jílková
Masérka
Monika Hovorková
Důchodce
Štefánia Vantová
učitelka
Zdeňka Sedlackova
Pečovatelka
Marie Maříková
Sociální pracovnice
Petra Šurbatovičová
Asistent chráněného bydlení
Renata Kučerová Vysogladová
Pecovatelka v DS
Marta Šiulová
koordinátor PS
Petra Burešová
Pečovatelka
Kristýna Šimková
Pečovatelka,Domov pro seniory Brno Foltýnova
Martina Munduchová
Pečovatelka DS
Maja Vusilović
projektová manažerka
Petra Selingerová
aktivizační terapeutka
Anna Pavlíková
právnička
Jan Hanzlík
architekt
Mariya Dobra
Studentka
Jan Kafka
Projektový manažer/Překladatel
Mikuláš Mrva
Programátor / Wood & Company
Matěj Zapletal
Student
Jiří Bureš
evangelický farář
hana chalušová
sociální pedagožka, ZŠ
Alžběta Mudrová
Administrativa
Eva Horáková
administrativa
Anna Militz
Národní filmový archiv
Hana Pernicová
osobní asistentka
Zuzana Bocková
na rodičovské dovolené
Jan Kašpárek
novinář
Luděk Ševčík
pracovník v sociálních službách
Olga Vlasova
terénní interkulturní pracovnice/InBáze
Ondřej Hudec
novinář
Anežka Michnová
referentka Senior Pointu
Martina Hrabalová
terénní pracovnice
Michaela Kulhánková
vedoucí/sociální pracovník
Dana Cinová
pracovník v soc.službách
Eva Dudová
Sociální pracovnice
Eva Lalkovičová
překladatelka
Josefína Paloudová
student*ka
Filip Pivoňka
pracovník v sociálních službách
Aleš Holoubek
ÚHKT
Martin Šimsa
učitel filosofie / UJEP v Ústí nad Labem
Marcela Hancarova
Úřad prace
Valeriya Strekalovskaya
terénní interkulturní pracovnice/Inbáze
Marcela Macháčková
Psycholog
Barbora Alexandrová
pracovník v sociálních službách
Daniela Weissová
OSVČ
Hedvika Klímová
studentka
Zuzana Andreska
Právnička, Ministerstvo spravedlnosti
Martin Švec
Architekt
Jitka Vrbová
pracovnice v sociálních službách/ terénní program
Tereza Dusová
Psycholožka
Mikoláš Opletal
Pracovník v sociálních službách
Hana Grombirikova
Klinická laboratoř, nemocnice Brno
Jitka Vrbová
Důchodkyně (pův. učitelka)
Jan Horyna
koordinátor sociálních služeb, Beztíže
Kristina Vyletová
studentka UK
Tomáš Růžička
Fyzioterapeut
Soňa Kolarová
Sociální pracovník Fokus
Michaela Balousová
právnička
David Poživil
Sociální pracovník
Ondřej Kosnar
Copywriter
Jan Zahradník
Pracovník v sociálních službách
Filip Zrůst
programátor
Jan Šilhánek
Urologie VFN SANITÁŘ
Tomáš Hoza
důchodce
Barbara Tranová
Sociální pracovnice
Alžběta Palanová
MD
Jakub Konečný
výzkumný pracovník
Ondřej Vykoukal
právník
Benjamin Roll
Student Evangelické teologické fakulty UK
Jan Roll
OSVČ
František Roll
Mistr zvuku
Tomas Kubina
Designer
Vladimír Vacík
Student
Jarmila Rollová
Učitelka VOŠ sociální práce, Evangelická akademie
Adam Hladky
poradenství
Radka Honsová
Student
Radka Fiurášková
Koordinátor osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením,SPOLU Olomouc
Pavel Kraus
metodik
Milena Procházková
referentka Senior Pointu
Josef Pavlas
fotograf
Barbara Oudová Holcátová
Doktorandka FF UK
Jindrich Voboril
Spol. Podané ruce o.p.s.
Magda Králová
odpovědná redaktorka
Jiří Švarc
Student
Tereza Hekšová
studentka
Alena Polanská
IT operátorka
Matej Opocensky
Evangelicky farar
Marie Polanska
zdravotní sestra
Barbora Uhrova
Studentka
Kateřina Nováková
pracovnice v sociálních službách
Tomáš Brejcha
adiktolog
Šárka Vlková
metodička
Libuše Staňková
výtvarnice důchodkyně
Václav Walach
Vědecko-výzkumný pracovník
Monika Hoření
novinářka
Jan Koukal
sociální pracovník, Armáda spásy
Sebastian Barański
advisor
Jindřiška Kočí
mateřská
Jan Snopek
poradce / Platforma pro sociální bydlení
Dominika Laubová
Pečovatelka / Domov Na Výsluní Hořovice
Jan Jerabek
Armáda Spásy Brno , PSS
Lenka Stolickova
Pracovník expozice
Andrea Šišperová
OSVČ
Evžen Bočkor
Umělec
Ester Judová
Operátor výroby
Adéla Malasková
Marketingový výzkum
Stepanka Stehlikova
OPU
Petr Jindra
administrativní pracovník v soukromé firmě
Pavel Doubrava
sociální pracovník/Pečovatelská služba okresu Benešov
Radek Chejlava
Tlumočník/překladatel
Kateřina Kršková
Operator
Andrea Nová
pečovatelka
Filip Němeček
jáhen
Anna Strenková
studentka
Pavel Pospíšil
UZO
Hana Tenglerová
SOÚ AV ČR
Ludmila Pospíšilová
pracovnice v sociálních službách, Diecézní Charita Brno, Chráněné bydlení sv. Michaela
Mina Baginova
Vyskumnice
Ivana Formánková
Zdravotní sestra FN Motol
Pavla Blahutová
Pečovatelka
Hana Jašková
invalidní důchodkyně
Marie Mejzlíková
učitelka
Anna Hrnčárová
studentka
Martin Zahálka
řidič Zdravotni dopravni sluzby
Kristína Karabová
překladatelka
Veronika Hlinková
student
Barbora Luňáková
studentka
Jiri Holba
Badatel/OU AV CR
Michal Cáb
umelec
Terezie Lokšová
socioložka, FSS MU
Vojtěch Mrázek
Ministerstvo vnitra
Alžběta Franková
překladatelka
Marie Štindlová
Pedagožka FaVU VUT
Veronika Mudroňová
Učitelka
Jiří Cvrček
montážník
Kateřina Drvoštěpová
pracovnice v soc. dlužbách
Hana Konečná
všeobecná sestra/Sociální služby Česká Třebová
Dominik Pilnacek
Videnska Univerzita
Jaroslava Marielová
všeobecná sestra -domov pro seniory
Zuzana Mayerová
všeobecná sestra -domov pro seniory
Petra Kovaříková
pracovnice v soc. dlužbách
Drahomíra Vomáčková
všeobecná sestra -domov pro seniory
Lucia Miškolciová
doktorand, FF MUNI
Hana Raurová
studentka
Danuše Šimková
sociální pracovník, terénní PS
Danuše Šimková
sociální pracovník, terénní PS
Vlasta Stulíková
sociální pracovnice
Jitka Kavková
Sociální pracovnice
Olga Pexova
D uchodce
Jiří Smlsal
kurátor, Národní muzeum
Karolina Vítková
Konzultantka sociální rehabilitace
Tereza Šebestová
Konzultka sociální rehabilitace
Marie Přibylová
Tlumočnice, překladatelka
Michal Riečanský
Greenpeace
Olga Kahánková
vedoucí organizace/terénní pečovatelská služba
Lenka Krutinová
Vedoucí sociální služby
Tereza Pohořelická Bartošková
překladatelka
Eva Rosová
sociální pracovník v terénní pečovatelské službě
Barbora Zedníková
Diakonie ČCE Ostrava
Simona Pultarová
vedoucí - sociální pracovnice
Magdaléna Radošová
jednatelka/DOP - HC s.r.o.
Ester Pacltová
ředitelka / Místní místním, z. ú.
Martin Janoušek
Účetní
Martin Janoušek
Kavárník Café Adastra
Pavel Čižinský
advokát / bývalý starosta Prahy 1
Kateřina Mašková
Personalistika a mzdová účetní/Domov pro seniory
Josef Miko
Pečovatel
Martin Bittner
manažer projektů Diakonie ČCE - střediska v Ostravě
Martina Holasova
Praktická sestra
Věra Matulíková
OSVČ
Monika Bartoňová
Pečovatelka /prodavačka
Denisa Fluksová
Pečovatelka v domove duchodcu
Michaela Zikmundova
Fyzioterapeutka DD Vestonicka 1
Pavlína Soumarová
Pracovník v soc. službách
Renata Čočková
soc.pracovník/ Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
Jevgenija Adamová
OSVČ
Alice Lyskova
Pečovatelka CPS Zahrada
Barbora Jankovska
Pecovatelka v sociálních službách
Ivana Průchová
kulturní sféra
Justyna Janowska
Asistentka projektu v oblasti migrace
Veronika Jarolimkova
Zdravotní sestra
Ľubica Kobová
vysokoškolská pedagožka
Říhová Lenka
Mzzs,Karlovy Vary
Vincent Hrabovský
Zdravotní bratr
Erika Šípová
Zdravotnik
Marcela Kentošová
Pečovatelka Domov senioru Františkov, Liberec
Petr Klásek
sociální asistent/Charita Olomouc
Jozef Vycpálek
Sociální pracovník/Charita Uherský Brod
Marian Šprta
CČSH
Lenka Ptáčková
Pracovník přímé obslužné péče
Ivana Horkova
Lékařka
Sontáková Klára
Zdravotní sestra, Sociální služby Česká Třebová
Blanka Galitová
Zdravotní sestra/Domov seniorů Brno
Jirka Jonák
Analytik
Zdeňka Bachtjanová
vychovatelka, t.č. rodičovská dovolená
Jeroným Vnouček
Student IMS UK
Renata Adamcová
Vedoucí pečovatelské služby
Lenka Trochimovič
sociální pracovnice
Jana
Řádová
Martina Lukášková
vedoucí PS
Olga Lakotová
všeobecná sestra, Centrum sociálních služeb
Renata Kaslová
pečovatelka
Jarmila Berná
ředitelka/Sociální služby
Marta Sovová
ekonom - OS ČČK ČB / ADP Alice ČČK
Jan Macháček
chemik, Ústav anorganické chemie AV ČR
Ivan Menšíková
Sociální pracovník, Pečovatelská služba
Ivana Randulova
vedoucí pečovatelské služby
Jana Štrajtová
pracovník v prádelně
Věru Zoubková
pracovník v sociálních službách
Soňa Kořístková
pracovník v sociálních službách
Monika Doleželová
pracovník v sociálních službách
Andrea Doskočilová DiS
sociální pracovník
Mirka Bušínová
recepční - skladník v sociálních službách
Antonín Fidler
technický pracovník v DpS
Bc. Petra Ječná
sociální pracovník
Pavla Bohatcová DiS
vedoucí zdravotní péče v DpS
Hana Kudrnová
pracovník v sociálních službách
Helena Kučerová
pracovník v sociálních službách
Bc. Věroslav Kyjovský
vedoucí sociální péče
Jana Hrdličková
vedoucí stravování v DpS
Monika Bačová
pracovnice v sociálních službách, Prosaz z.ú.
Iveta Kaňáková
sociální pracovník/Město Vratimov
Růžena Kupčová
pracovník v sociálních službách/Město Vratimov
Erika Kotásková
pracovník v sociálních službách/Město Vratimov
Jindra Grünerová
pracovník v sociálních službách / Město Vratimov
Jolana Palánová
administrativa/Domov pro seniory
Aleš Zapletal
pastorační pracovník, Českobratrská církev evangelická
Marie Maroušová
pečovatelka
Selma
Dizdarevič
Mgr. Lenka Rysková
sociální pracovník Pampeliška o.p.s. Terénní pečovatelská služba Teplice
Michal Fanta
Sociální pracovník
Bc. Eliška Červenková
vedoucí pečovateslké služby
Monika
Mudruňková
Jana Kořínková
účetní, Pečovatelská služba města Dobříše
Alice Miková
sociální pracovnice
Hrádková Ivana
pečovatelka
Jelínková Lucie
pečovatelka
Jiroušková Petra
pečovatelka
Koukalová Blanka
pečovatelka
Lukačková Zdeňka
pečovatelka
Procházková Libuše
pečovatelka
Schneiderová Jana
pečovatelka
Víznerová Miluše
pečovatelka
Vodičková Linda
pečovatelka
Vodrašková Lenka
pečovatelka
Pavla Tůmová
pečovatelka
Sandra Magnusová
sociální pracovník odlehčovací služby terénní a pobytové
Eva Rosová
vedoucí sociálních služeb
Martina Mánková
asistent pedagoga
Dominika Prokopová
divadelní lektorka
Pavla Sýkorová
zubní lékař
Pavla Sýkorová
zubní lékař
Rodan Hojgr
ředitel firmy
Martin Vodrážka
OSVČ
marek dosoudil
osvč
Pavlína Makovičková
pečovatelka
Jan Coufal
Dělník
marek dosoudil
osvč
Radka Páterková
Katastrální úřad
Jaroslava Vacková
Důchodkyně
Vlaďka Větrovská
Osoba pečující
Veronika Slepičková
Ergoterapeut
Michal Hnátek
Úředník
Helena Petroušková
ředitelka Letokruhy, o.p.s.
Eva Grubrová
asistentka DCM Plzeň
Karel Břečka
důchodce
Matejovsky Simon
architekt
Michal DUFFEK
podnikatel
Petr Fojtík
genealog
Adéla Skoupá
restaurátor
Daniela Zelinková
programátor
Jana Nešetřilová
Učitelka
Jakub Hromek
Výkonný redaktor
Artur Staněk
Student gymnázia
vlasta bucková
Zdravotní sestra domácí péče
Eva Janovská
učitelka MŠ
Jan Bubeníček
režisér
Hana Klimentová
laborantka VFN
Alena Zagorová
komunitní pracovnice
Blanka Borůvková
OSVČ
Lucie Sazamová
Učitelka v MŠ
Alžběta Žitná
UPM
Magda Pryclová
ekonom
Lenka Soukopová
sociální pracovník, Magistrát města Olomouce
Jindřich Bráza
analytik
Adéla Javůrková
Pedagog
Jitka Kočárková
Senior účetní
Jiří Gemperle
technik měření
Ivan vacik
Manager
Michala Kartuskova
Poradce
Dana Rejlová
Učitelka
Jan Šrom
finanční analytik
Kamila Saláková
Fyzioterapeutka
Kristýna Mallátová
Lékař/Nemocnice České Budějovice a.s.
Adam Škvor
Pedagog volného času
Dominika Šinaľová
psycholog
Dana Indráková
Kuchařka
Markéta Zvolská
copywriter
Lucie Drbalová
účetní
Anna Maňásková
Studentka
Leona Eisnerová
Kvůli koronaviru na ošetřovačce
Kateřina Bukáčková
terapeutka
Pavla Klenorová
úřednice
Pavla Klenorová
úřednice
Karolina Martínková
Učitelka v MŠ
Luděk Mesiarik
Dělník
Alice Pacovská
Prodavačka
Pavla Bartoňová
projektová manažerka (v současnosti mateřská dovolená)
Kateřina Malá
Veronika Nováková Křížová
programátorka
Anna Uhlířová
PPC Specialist
Alena Bedrníková
OSVČ
Zdenda Přikryl
Manažer/ vyroba potr. Obalu
Dominik Obruča
administrativní pracovník
Sylva Novotná
Produkční
Petra Haškova
Pečovatelka
Jaroslav Mec
důchodce
Marie Kupková
Nyní v důchodu, dříve ošetřovatelka v DD
Vítězslav Štrobl
Grafický Designér
Jaroslav Myšák
projektant
Jan Lála
Skladník
Marie Jahnová
účetní/soukromý sektor
Zuzana Šimrádová
státní sféra
Lucie Parikova
Rodicovska dovolena - drive osetrovatelka
Iveta Bernhardtova
byvala socialni pracovice
Lucie pokorná
Pedagog, školní koordinátorka dobrovolníků
Horáková Dagmar
dělnice
Daniela Nemravová
Account manager
Blažena Jasanská
učitelka 1.ST. zš
Ivana Matyášková
učitělka
Vladimír Pokorný
student VŠ
Zdeňka Habartová
V domácnosti
Michaela Kolářová
student
Tomas Galla
Dopravni pilot
Michal Klíma
sociální pracovník
Jana Horáčková
OSVČ
Dagmar Záleská
Advokatka
Helena Krulišová
úřednice/MěÚ
Mgr. Irena Škopánová
sociální pracovnice
Iveta Kroupova
sanitarka
Jiřina Stehnová
Asistentka soudce
Martina Klejchová
Administrativa
Ivona
Kadrnožková
Pavla Sušická
Zdravotní sestra/ DC Paprsek
Jan Kubrová
důchodkyně
Klára Havránková
Evaluátorka MPSV na mateřské dovolené
Ludmila Vašíčková
lékař
Lenka Klecandrová Knotková
Personalistka
Jana Volfová
Právnička
Veronika Sedláková
Domácnost
Petr David
Řidič MHD/DPO
Veronika Sedláková
Domácnost
Tomáš Laksar
Osvč
Jiří Váša
Operátor/TG CZ
Jana Dolenská
Finanční poradenství / Fincentrum
Zdena Splichalova
V důchodu
Hana Šmirková
učitelka
Petra Šrejmová
OSVČ
Libuše Bartošová
důchodkyně
Kateřina Pincová
APOA
Eva Fenclová
důchodkyně
Ivana Skenderija
Pracovník ve VŠ vzdělávání
Noemi Šimečková
Student
Jitka Reitterová
psycholožka
Lukáš Malaska
IT teamleader
LENKA CHVÁTALOVÁ
péče o osobu blízkou
Tereza Janovska
Admin
Jitka Suchánková
zdravotní sestra
Longina Winklerová
učitelka
Lenka Vojáčková
Masarykova univerzita
Petra Šimečková
Vedoucí sociální pracovnice
Barbora Šandová
úřednice
Vijtěch Navrátil
invalidní duchodce
Marie Myšáková
učitelka
Blanka Králova
OSVČ
Kateřina Sehnoutková
sociální pracovník
Jana Holatová
Koordinátor kurzu
Veronika Moučková
Tomáš Koci
Elektrikář
Irena Císařová
Učitel/SZŠ Tábor
Petra Kurfiřtová
Zdravotní sestra /Nemocnice
Zdeňka Hrubá
Charita Zábřeh, vedoucí sociálních služeb
Kateřina Sieglová
historik umění
Zuzana Malá
Na mateřské dovolené
Táňa Kuželková
administrativní pracovník v knihovně
Hana Dvořáková
Učitelka
Ivana Fialová
OBZP
Lucie Feldová
UX Designer
Aneta Trampotová
Student
Marie Buchtová
Ředitelka
Milan Suk
pracovník údržby
Marek Pařízek
OSVČ
Dana Králová
SS
Eva Suková
pracovník v sociálních službách
Jaroslava Prchalová
Mateřská dovolená
Jana Bartošová
dopravní inženýr
Jitka Brůžová
Asistenta - odl.služba pobytová, t.č. služby lůžkový hospic Dobrého pastýře Čerčany
Kateřina Kuklíková
daňový poradce
Ivana Trunečková
Tritom Real s.r.o
Barbora Mičková
student
Isabella Vierecklova
Zdravotnik
Radka Kodýmová
Pečující o osobu blízkou
Ivana Čamková
Sociální pracovnice, STD JOKER, z. s. Cheb
Milada Bortlíková
Školnice
Martina Wohlmuthová
účetní
Johanka Formánková
Student
Irena Hájková
restaurátorka
Alena Kamenová
Lektorka
Simona Malcová
pracovník přímé péče v DZR
Alena Votavová
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.
Alena Tomková
právník
Romana Lorencová
servírka
Robert Pešák
OSVČ
Dagmar Balcarová
Tereni péče seniorů
Miroslava Nováková Flaksová
OSVČ
Jaromíra Fajtová
Sociální pracovník
Markéta Blažková
Pečovatelka Břevnice
Marie Lemanová
všeobecná sestra/Domov pro seniory Vychodilova, Brno
Jitka Mazůrková
V důchodu
Iveta Blažková
Pečovatelka v přímé péči.
Hana Kořenková
Pracovník ve výrobě
Lucie Haschková
OSVČ
Martin Žihlo
Student
Renata Slepicova
Pracocbice v socialnuch slzzbach
Valerie Clare
Talacková
Martina Benitez Vega
OSVČ
Pavel Kroupa
právník a historik umění
Pavel Kroupa
právník a historik umění
Vojtěch Navrátil
invalidní důchodce
Petra Grulichová
sazeč
René Horažďovská
důchodce
Kamila Kožuchová
Administrátor projektu
Hana Doubková
důchodce
Marta Diartová
Referent OU
Jindra Kobrlová
Vedoucí laboratoře
Martina Porizkova
Manazer
Petr Hejduk
IT
hana olisarova
administrativa
Tereza Bohuslavická
Projektová konzultantka
Petra Marková
manažerka
Jana Fialova
OSVČ
Radka Strnadelová
OSVČ
Jana Ondráčková
Servírka
Alena Špolcová
Důchodce
Alena Součková
důchodkyně
Blanka Růžičková
penzistka
Miroslava Mecerová
Důchodce
Vilém Růžička
penzista
Marie Urbanová MUDr.
zubní lékařka
Veronika Löblová
Administrativa/dodavatel brylových obrub
Lucie Danko
Rodičovská dovolená
Lenka Harcubová
manager
Barbora Černá
učitel
Marie Šollerová
asistent pedagoga, speciální škola
František Vaněk
obchodní zástupce
Michaela Mazná
Student
Jitka Mecová
Administrativa
Jana Rybaříková
soc.pracovnice
Daniela Zikova
Ucetni
Gabriela Macholdová
výrobní dispečer
Barbora Wahlova
Personalistka
Irena Poláčková
Layout Mask Designer
Petra Zábranová
Servirka
Jana Polakova
Risk Manager
Michal Blaha
OSVČ
Petr Trčka
Invalidni duchodce
Pavel Kolář
Dělník
Zuzana Sauer
Učitelka
Petr Roth
Textař
Ludmila Humlová
Sociální pracovník
Sofie Korčyková
studentka
Tomáš Váňa
programátor
Alžběta Knappová
studentka
Romana Tvaruzkova
OSVC
Tadeáš Holub
OSVČ
Petr Felčer
lektor a překladatel
Mária Karbulová
důchpdce
Jakub Sadecký
Nezaměstnaný
Miroslav Svatoš
Nevládní sektor
Tereza Košanová
fakturantka
Ondřej Kmeč
Elektroinženýr
Lenka Hájek Kristiánová
OSVČ
Klára Basjuk
OSVČ
Eva Kolafová
ředitelka Farní charity Cheb
Atila Lakatos
Recepční
Jan Böhm
student
Jan Suchan
Programátor
Daniel Havlík
Bezepečnostní analytik
Hana Kuboušková
Obchodní analytik
Ludmily Řezničková
Důchodce
Matěj Břeň
Student
Jitka Hájková
Projektant IS/ Česká televize
Marie Paulusova Teskova
ucitelka, prekladatelka
Markéta Pohořelá
Fitografka
Lucie Biundo
OSVC media /marketing
Mgr. Lenka Labudová
vedoucí a sociální pracovník, Město Březnice - Pečovatelská služba
Sára Vraná
Pečovatelka
Kateřina Krotká
pečovatelka
Jan
Pilny
Drahomíra Hájková
pečovatelka
Alice Kočárková
pečovatelka
Eva Rašková
pečovatelka
Olga Dýbová
Psychologický poradce
Blanka Nedvědová
pečovatelka
Petra Burešová
MD
Václava Veselá
pečovatelka
Jiří Herejk
řidič
Lucie Němečková
Pravnik
Zuzana Johnová
Učitelka
Libor Zajac
Zdravotní laborant
Ester Pučálková
doktorandka FF MU
Inna Fialova
Duchodce
Renata Lubasová
Asistent pedagoga
Jana Hoffmanová
OSVČ
Leona Hovorková
Projektový manažer Domov Na cestě
Michaela Málková
Student
David Prokeš
Ekonom / Pasta Truck s. r. o.
Vlasta Treglerová
úředník
Jana Chovancová
sociální pracovnice
Jana Chovancová
sociální pracovnice
Eva Vyskocilova
Terénní asistent Tři hospic Čerčany
Petra Kudrnová
pečovatelka
Jitka Horakova
Ucitelka odbornych predmetu
Lenka Smutná
zdravotní sestra
Eva Bartáková
Technička
Renata Kratochvílová Křemenová
lektor v sociálních službách
Dana Šulcová
Pečovatelka OSVČ
Jaroslava Votrubová
důchodce
Martina Bělohlávková
Pečovatelka DD
Naďa Vaňousová
Státní úředník
Gorodkova Miroslava
Terénní pecovatelka
Marcela Zelinkova
v důchodu
Jiří Štolpa
OSVČ
Nikola Peclova
Ceitec
Helene Hýlová
Učitelka
Martina Sommerová
Pečovatelka
Vladimír Ptaszek
důchodce
Eva Šedajová
zdravotní sestra
Renata Dvořáková
Masér a pedagog
Petr Šobáň
osvč
Kateřina Tománková
Recepční
Anna Hoňková
studentka
Marek Stupka
Administrativní pracovník
Hana Procházková
Klempířka zvvz
Mirka Chlubnová
Sociální pracovník
Zuzana Richterova
OSVČ
Eva Jetenská
biolog
Adam Geisler
Archeolog
Helena Ranglová
Zdravotní sestra Senior Complex Lužec n. Vltavou
Petr Klečánek
Asistent handicapovaných osob a seniorů
Alexandr Kazda
matematik, Univerzita Karlova
Monika Prokopová
Učitelka
Iva Kaňková
OSVČ
Marek Filipec
úředník
Věra Kazderová
důchodkyně
Petr Hruška
farář Řk farnost Cheb
Věra Kazderová
důchodkyně
Antonín Vlček
důchodce
Martin Smrčka
recepční
Petra Bartáková
učitelka
Denisa Vraná
operátorka ve skladu
Zuzana Rýdlová
Učitelka
Klára Komrsková
Sociální pracovník, Péče o duševně nemocné
mirka šandová
učitelka důchodkyně
Daniela Jeřábková
Účetní
Ivanka Fišerová
unitářská duchovní
Michaela Machacova
Ekonom
Halina Zawadzka
OSVČ
Eliška Říčařová
Supervizor/Lush
Milada Sukdoláková
OSVČ
Agata Hauserová
zpěvačka
Hana Bilikova
Zdravotní sestra
Ivana Zrzavá
OSVČ
Veronika Valasová
referent
Miroslav Vrhel
Strojník
Květa Straková
důchodkyně
Daniel Srb
Student
Jarmila Avratová
referentka
Alena Jeřábková
Vrchní sestra
Petr Koťátko
Filosofický ústav Akademie věd
Kristýna Siberová
Operátorka výroby
Daniela Zumanova
Advokátka
Adela Popelkova
Pecovatelka v zahranici
Filip Turkovský
Konstruktér železobetonových prvků
Jana čadkova
OSVČ
Daniel Karas
VeruApp
Miroslav Kubík
OSVČ
Kateřina Berčíková
Prodavač
Iveta lamichova
OSVČ
Naděžda Matějková
ředitelka pečovatelské služby
Michaela Zídková
Rodičovská dovolena
Pavla Holíková
Památkář
Soňa Davidová
Brand Manager
Jiří Meissel
Knihovník
Renáta Habrová
Kadernice
Jarmila Dohnalová
lékařka v důchodu
Martina Šloufová
Property manager
Pavel Jedlička
grafik
Jitka Burianová
veřejná správa
Eva Oujezdská
administrativa v dětské léčebně
Slavomír Pohanka
Penzista
Eva Papežová
lékařka
Alžběta Klatová
Assistant Dean/AAU
Natálie Nowoková
Administrativní pracovník
Anežka Podolcová
Penzistka
Tomáš Havlík
webový provozovatel
Markéta Kopáčková
učitelka
Miroslav Plaňanský
Marketing a média
Jarmila Kondratická
důchodkyně
Aneta Majerčíková
Předsedkyně SpoKojení, z. s.
Vladimír Matějka
Řidič busu
Jakub Novotný
Student
Lenka Dorschnerova
Urednik
Anna Hrabačková
důchodkyně
Anna Hrabačková
důchodkyně
Eliška Veselá
Studentka
Vanda Sobkova
Koordinatorka v jazykove skole
Drahomíra Benešová
Důchodce
Irena Hájková
vedoucí úseku
Gabriela Vilemína Nohelová
Student
Hana Lacinová
pracovník v sociálních službách Domov Palata
Xenie Kaduchová
Projektová manažerka, Česká televize
Lucie Benesova
OSVC
Petra Burešová
Pečovatelka v DS
Martina Střechová
sociální pracovnice
Dana Sedmidubská
Hudebník
Jana Kočiščáková
OSVČ
Jakub Vraný
PM-vedoucí směny
Marcela Beranová
v důchodu
Marie Křiváková
Ředitelka ekologického vzdělávacího centra
Jaroslav Vontszemu
Lisař
Markéta Uldrychová
Interní auditor
Natálie Poláková
asistentka ředitele/ Domov seniorů Havírov
Helena Klečková
Redaktorka/Fragment
Veronika Mařáková
Administrativní pracovník
Jitka Juřicová
Knihovnice
Markéta Marková
Asistent v soc.službách
Ivana Pechackova
Úředník
Jan Májíček
projektový koordinátor
Petr Dus
OSVČ
Petr Dus
OSVČ
Mirka Langerová
Průvodkyně
Lucie Remešová
Projektová manažerka
Marie Tormová
Důchodkyné
Magda Vobořilová
Účetni
Vaclava Hnizdilova
Logistika
Veronika Skalecká
MD
Jana Horecká
IT developer
Markéta Bílková
Sociální pracovnice
Kateřina Koutná
Student
Ivana Chmelařová
překladatelka
Tereza Zemanová
Operátor Foxconn
Petra Kučerová
Pečovatelská služba
Renata Šťastná
úřednice
Kateřina Hankovcová
Terénní pracovnice
Dana Kosova
Ucitelka
Jana Faltová
akademický pracovník, MFF UK
Veronika Čermáková
psycholog
Dagmar Větrovská
OSVČ, oční optička
Monika Křenkova
Aktivizační pracovnice
Marek Sivák
architekt
Marie Zbranková
učitelka praktických cvičení v Praktické škole
Jan Váňa
sociolog/Masarykova univerzita
Michala Svejdova
účetní
Vítězslav Lounek
analytik
Jarmila Baxová
Severočeské divadlo opery a baletu
Klára Novotná
dramaturgyně
Lucie Tloušťová
V domácnosti
Lucie Tloušťová
V domácnosti
Andrea Mikutowská
pracovnice v sociálních službách
Hanka Palodová
Lektorka
Thu GIANG Ondrejková
Manager FO
Kamila Jirku
Referentka Oddeleni mezinarodnich vztahu
Zuzana Šimková
Studentka, pečovatelka
Dagmar Větrovská
OSVČ, oční optička
Lucie Mičková
student všeobecné sestry
pavla rubenova
grafik- pecujici
Vladislava Králová
Vychovatelka/ZŠ
Petra Kovaříková
Analytik
Martina Matějová
MD
Lenka Levin
Právník/Neziskova organizace
Silvie Hoderová
Fyzioterapeut
Vendula Šamšulová Seeháková
účetní
Eva Nolčová
pracovník v sociálních službách
Kristýna Mercer
Učitelka MŠ (Waldorfská škola České Budějovice)
Martin Zumr
Číšník
Marie Doskočilová
hudebník
Jana Spirová
úřednice Karlovarský kraj
Zuzana Štemberová
krajinářská architektka
Linda Malenovská
Terapeut
Petr Blecha
Invalidní důchodce
Jiří Vavera
Ekonom /hospic
Alexandra Neumannová
Vedoucí stravování-školství
Barbora Nechanická
lektorka
Simona Sedlackova
adiktolog, socialni pracovnice
Jana Vozková
Knihovnice
Bohumil Macháček, Ing.
penzista
Rostislav Lang
vozmistr
Martina Vančurová Borková
Advokátka
Helena Rathousová
Lékař
Klara Hayek
controller
Michal Morkes
nezaměstnaný
Dana Švecová
Expedient
Zuzana Šubrtová
Novinář
Petra Ponczová
Pečovatelka
Lenka Šeflová
Ředitelka, Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Vlasta Čamková
Osvč
Alena Zapletalová
Pastorační pracovnice
Ludmila Beranová
Důchodce
Lenka Kropáčová
nezisková organizace
Jaroslava Šánová
penzistka
Běla Tesarova
Lékařka
Simona Zárybnická
v domácnosti
Kateřina Migdau
Učitel
Martina Zikmundová
ředitelka České asociace streetwork
Tereza Veverkova
Rodičovská dovolena
Jana Bára Dobrkovská
Reditelka neziskové organizace
Julie Hrncirova
fotograf
Ivan Kobelev
Konsent
Tomáš Karab
Nezaměstnaný
Aneta Macková
Pracovník v sociálních službách, Alzheimercentrum Jihlava
Lucie Votrubcová
Knihovnice
Milan Válek
student
Ondrej Adamík
ICT specialista
Karel Zsilinszky
Ridic
Radka Nohejlová
PR manager
Ivana Zajícová
Lékařka
Markéta Gärtnerová
učitelka
Julie Černíková
Pečovatelka
Jaromír Štěpánek
Psychoterapie APPA agentura,s.r.o.
Lada Ertlová
účetní
Katarína Hrušková
Farmaceut
Katarína Hrušková
Farmaceut
Veronika Molnárová
Osetrovatelka
Marcela Pěčková
Lekarka
Renata.Franclova
manažerka
Petr Hruška
OSVČ
Jana Tichá Blahutová
Akademický pracovník, VŠB-TUO
Jana Jílková
vedoucí PS a OA Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Simona Muchová
Rodič
Václava ŠEBESTOVÁ
účetní
Eva Vacková
Obchodní zástupce
Martin Vačkář
technik BOZP
Eva Pechová
ekonom
Daniela Kramulová
publicistka
Lenka Chalupova
Pracovník v sociálních službách/OS Martin, z.s.
Zuzana Krivošová
Account/ reklama
Věra Jonczy
Nemocnice Hořovice
Zita Vinklerová
hudebnik
Barbora Vašková
psycholog
Tereza Bartekova
Prodej
Daniel Martínek
Sociální pracovník, Prevent99
Kamil Podzimek
vedoucí sociální služby (terénní program)
Barbora Bělohoubková
Streetworker/Prevent 99
Martin Plesar
Kadernik
Jakub Roun
předseda správní rady Statek Vlčkovice, o.p.s.
Alena Herlesová
důchodkyně
Petra Chmelařová
Adiktolog, terenní socialní pracovník/Prevent99
Jiří Medlín
Sociální pracovní, Prevent99
Evžen Nový
Supervizor v sociálních službách
Ondřej Novotný
student
Josefina Weinerova
Studentka
Lenka Češková
Sociální pracovnice / NNO
Martin Brůža
vedoucí směny/Lidl
Dominika Benešová
studentka
Irena Vortnerova
Účetní
Aneta Buryšková
Oční optička
Veronika Machurková
OSVČ
katka Vobejdová
Teréní pečovatelka, OCHNH
Petra Ezzeddine
antropoložka, FHS UK
Jiří Smělík
ekonom
Libuše Komancová
Starobní důchodce
Jana Křížová
OSP Magistrát města Brna
Helena Čverha
učitelka
Radek Drašnar
učitel
Dagmar Odehnalová
Pečovatelka
Milena Linhartová
důchodkyně
Alice Pekařová
trenérka psů
Petra Kolářová
oděvní technolog
Kryštof Herold
překladatel
Helena Turková
sociální pracovnice
Barbora Ambrušová
Marketingovy specialista
Eva Pospíšilová
Pečovatelka
Hana Gerner
psycholožka
Veronika Bílková
Terénní sociální pracovník/ Prevent 99,z. ú.
Eva Koťátková
umělkyně
Bohuslav Beran
mistr montáže
Věra Mazáčová
Asistentka
Tereza Hájková
studentka knihovnictví
Hoffmanová Jana Hoffmanová
projektantka
Kristýna Jenerálová
Lektor ZŠ a MŠ
František Tomášek
Site supervisor / John Bean Technologies s.r.o.
Daniel Dus
všeobecná sestra a student sociální práce/FHS UK
Tereza Navarová
designérka
Pavla Frantová
frantovapavla1@gmail.com
Tomáš Vokoun
úředník
Barbora Kleinhamplová
umělkyně
Tomáš Klumpar
Sociální pracovnik
Lenka Zavadilová
Pečovatelka v DpS
Miluše Pavelková
penzistka
Petra Štěpová
Koordinátorka pomocí pečujícím
Anika Chalupská
projektová manažerka
Sona Proudlove
učitelka
Vit Lesak
Platforma pro sociální bydleni
Valeriya Kim
OSVČ
Hana Petrů
Asistentka ve speciální MŠ
Gabriela Barešová
Fyzioterapeut
Tomáš F. Petrů
akademický pracovník
Lenka Pučalíková
OSVČ
Dagmar Vadkertiová
ředitelka MŠ
Andrea Lexova
Pečující, výuka jazyků
Tereza Pudilová
asistentka, projektová podpora
Dagmar Rziepělová
Zaměstnanec
Jana Matulíková
Kaplanka
Drahoslava Hnízdová
Hasiči
Eva Vlachová
OSVČ
Veronika Souckova
zpevacka
Eva Eisova
Traffic Manager
Blanka Růžičková
penzistka
Vilém Růžička
penzista
Martina Raýman
Koordinátor terénní asistenční služby Osobní asistence Domova Sue Ryder
Hana Havlíková
dchodkyně
Dominika Knoblochová
sociální a komunitní pracovnice
Michal Štochl
technik
Lenka Karfikova
profesorka na VŠ
Lucie Valešová Heraltová
Pracovnice v sociálních službách
Katarzyna
Smolen
Vojtěch Jelínek
pracující student
Vladimíra Míková
Pečovatelka
Josef Baudisch
pečovatel
Milada Podholová
Pecovatelka
Milada Podholová
Pecovatelka
Milada Podholová
Pecovatelka
Jiří
Meissel
Monika Mužná
asistent pedagoga / pečující rodič
Marie Pelcová
ošetřovatelka
Eva Linková
Stavební technik
Jan Peterka
Učitel
Dagmar Kašová
účetní
Petra Kovářová
Učitelka
Karolína Orlíková
Student
Jana Drozdová
Zdrav.sestra
Ondřejka Brabcová
duchovní
He
Herečka Divadlo A.Dvoraka,Pribram
Hana Ivánková
Sociální pracovník,Armáda spásy Domov Přístavv
Michaela Bílá
Učitelka
Petr Sedláček
manažér
Adéla Rejtharová Cizlová
studentka/VŠE
Jana Lenská
Úřednice
Eva Hoďáková
Pečovatelka
Jan Černý
filozof, FF UHK
Jana Koukalová
pečovatelka v domově seniorů
Štěpán Beran
Product Manager
Petr Kučera
výzkumník, komunální politik
Natália Bieliková
Univerzita Palackého
Simona Šulaiová
Příma péče
Kateřina Vimrová
Pečovatelka
Klára Hlavačková
Student, Masarykova univerzita
Jana Plítková
pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče
Marek Hrubec
vědec
Mgr. Jana Fajstavrová
ředitelka Charitní pečovatelské a ošetřovatelskéslužby
Jiří Oborný
jednatel
Marie Matějů
pracovník v sociálních službách
Tomáš Taich
zaměstnanec radnice
Jana Rosulková
sociální pracovníce NZDM
Jan Chmúra
Pracovním v sociálních službách, Proxima sociale o.p.s.
Kristýna Šebelová
Sociální pracovnice NZDM
Miroslav Vodrážka
ÚSTR
Alena Křížková
socioložka
Zuzana Uhde
sociální vědkyně, Akademie věd ČR
Eva Jelínková
Sociální pracovnice MěÚ
Dana Búriková
Pečovatelka
Dana Steyerová
Lékař
Marta Valenová
Pracovník v sociálních službách
IRENA HOLIKOVA
pracovnik v sociálích službách
Iva Doležalová
osobní asistentka
Eva Balounová
Pečovatelka
Marie Fajstavrova
Studentka
Michal Růžička
Akademický pracovník, Univerzita Karlova
Markéta Šímová
Tereni pracovnice pečovatelka OCH Strakonice
Jiřina Rubešová
hlavní účetní
Petra Krupová
účetní
Iveta Sobotová
sociální pracovnice
Vilma Štěpánová
vedoucí pečovatelské služby
Adéla Šavelová, DiS.
Sociální pracovnice v pečovatelské službě
Lucie Březinová
Terénní pracovnice v sociálních sluzbach
Andrea Malá
terén pečovatelka
Miroslava Pěnčová
terén pečovatelka Strakonice
Jitka Nedorostová
Pečovatelka /Generace Care z.ú.
Yveta Mikešová
pečovatelka
Marcela Volková
Pečovatelka
Markéta Micková
pečovatelka
Dušan Smatana
Pracovník v sociálních službách
Helena Kuncová
Učitelka
Renata Bolechová
Sociální pracovnice
Rad Bandit
sociální pracovník
Denisa Aubrechtová
pečovatelka
Kristýna Rausová
OSVČ
Jana Opletalová
terénní sociální pracovnice
Jana Opletalová
terénní sociální pracovnice
Marie Koppová
terénní pracovnice / OCH Strakonice
Pavla Roučková
prac. v soc. sl./Oblastní charita Strakonice
Pavel Baloun
historik/FHS UK
Linda Janků
právnička
Radka Malinová
právnička
Libuše Profantova
terén pečovatelka
Miluš Kotišová
překladatelka
Klara Truncova
Pečovatelka - Charita
Lucie Vachová
Ředitelka soc. služeb
Miroslava Mrázková
Vedoucí služeb /Oblastní charita Pelhřimov
Kateřina Michaliková
ředitel
Dagmar Malá
zdravotní sestra v DOZR
Radek Linhart
ředitel DZR G-Help z.ú.
Mgr. Markéta Křivská
sociální pracovnice
Jana Ryšánková
ředitelka/Domov se zvláštním režimem Terezín
Zdeňka Sůvová
Pečovatelka
Radek Jirásek
soc. pracovník
Rastislav Ostríž
Manažer kvality
Jiří Hatlapatka
vedoucí střediska - Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Lenka Wohlrabová
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
Lenka Jořenková
vedoucí/soc. pracovnice
Ludmila Jelínková
sociální pracovnice
Dana Koníčková
vedoucí sestra
Ivana Sýkorová
vedoucí pečovatelské služby
Soňa Adamcová
sociální pracovník/Charita Kyjov
Jana Žáková
koordinátor pečovatelské služby
Lukáš Syrovátka
PSS / Oblastní Charita
Lenka Holková
Sociální pracovnice
Jana Čílová
vedoucí přímé péče
Jitka Adamová
vedoucí zdravotního úseku DpS Horní Stropnice
Gabriela Tothová
koordinátor projektu
Hana Kyselová
pracovník přímé obslužné péče, DpS Horní Stropnice
Lucie Písaříková
vedoucí střediska Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Veronika Staníková
zdravotní sestra DpS Horní Stropnice
Petra Fúziková
zdravotní sestra/Diakonie ČCE Rýmařov, DPS , DZR
Pavlína Valentová
SZP/Domov u fontány
Ivana Reháková
pečovatelka v DpS
Dita Hornová
ergoterapeut
Petra Šimečková
Vedoucí sociální pracovnice Domov pro seniory
Petra Hendrychová
sociální pracovnice, Azylový dům pro matky s dětmi
Martina Pituchová
zdravotní sestra v domově pro seniory
Alena Lukáčová
zdravotní sestra
Agentura domácí péče,Mgr.Zuzana Luňáková
ředitelka
Jiřina Vančová
Finanční účetní
Lucie Bartizalová ????
Pečovatelka
Jiřina Rychlá
zdravotní sestra - domov pro seniory
Petra Valinová
sociální pracovnice
Zuzana Štádlerová
sociální pracovnice
Jiřina Vaculová
Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, vedoucí DZR
Pavla Javůrková
Řidič-PSS
Marie Drašarová
Zdravotní sestra v sociálních službách
Jana Zoufalá
vrchní sestra/Domov Vlčí mák
Vendulka Hálová
ředitelka/domovy pro seniory
Iveta Pišťáčková
vrchní sestra/CpS Holešov
Zdeňka Řezáčová
Manažer kvality/Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o.
Iva Jirásková
sociální pracovnice
Marie Syrovátková
zdravotní sestra /CpS Holešov
Mgr. Dana Marková
ředitelka
Lenka Drahošová
všeobecná sestra v sociálních službách
Hana Svatošová
sociální pracovník
Markéta Koudelová
ředitelka Domova Jitka o.p.s. Vsetín
Dana Vidlášová
vedoucí pečovatelské služby
Miloslava Pospíšilová
pracovník v sociálních službách
Monika Utratilová
Vrchní sestra
Vlastimil Kříž
referent/Policie České republiky
Alena Doulová
sociální pracovnice
GUNTER ZASCHKE
Invalidní důchod
Bc.Lenka Hubáčková
všeobecná sestra
Petra Březinová
zdr.sestra , DPS
Olga Kuncová
zdr.sestra. DPS
Martina Zítková
zdr.sestra, DPS
Michaela Maronová
Všeobecná sestra, DKS Pravětín
Eva Pospíšilová
referent majetkoveho odboru
Ivana Tomanová
praktická sestra, CSS Děčín- Domov pro seniory
Ilona Leitnerová
zdravotní sestra, CSS Děčín-Domov pro seniory
Renata Filčíková
zdravotní sestra,CSS-Děčín DS
Lenka Labudová
vedoucí a sociální pracovník Pečovatelské služby
Michaela Suchá
Zdravotní sestra
Jana Tomšíčková
Zdravotní sestra, pečovatelka
Gabriela Strejček Kurelová
zdravotní sestra
Andrea Flidrova
Pecovatelka
Lubomír Oplt
vedoucí
Kateřina Šochmanová
Praktická sestra. Oblastní charita Vimperk. Dům klidného stáří Pravětín.
Zlatuše Kašparová
zdravotní sestra / domácí péče
Dagmar Šerá
zdravotní sestra
Denisa Aubrechtová
pečovatelka
Sylvie Tošnerová
Praktická sestra
Jana Rumanovská
oblastní charita Pelhřimov- sociální pracovnice
Veronika Tománková Dryjová
Oblastní charita Pelhřimov - sociální pracovnice
Milan Minář
ředitel domova pro seniory
Eliška Watrobová
učitelka
Lenka Raadová
Ředitelka MěSSS Kadaň
Kateřina Cvrčková
Manažer sociálních služeb, POHODA, z. ú.
Jiřina Kvasníková
pečovatelka v DpS
Iveta Žižková
pečovatelka
Mgr.Lenka Slobodová
pečovatelka v DpS
Petr Hönig
Charita Svitavy
Jana Vanáčová
pracovník v sociálních službách
Jana Srbená
pracovník v sociálních službách
Vlasta Grézlová
pečovatelka v DpS
Zdeňka Bílá
pracovník v sociálních službách
Dita Schonová
pracovník v sociálních službách
Pavlína Hojdarová
pracovník v sociálních službách
Lucie Bartizalova
Pecovateka
Martina Mohelníková Dis.
diplomovaná zdravotní sestra
Barbora Lainerová
Vedoucí přímé péče, AHC Nový Bor
Dana Jilkova
zdravotní sestra/ MěSSS Kadaň
Helena Relichová
Vedoucí stravování
Eva Ginzlová
Účetní
Anna Vlásková
Všeobecná zdravotní sestra
Radim Čapák
Údržbář/ Charita
Markéta Micková
pečovatelka
Bohumila Vlk
zdravotní sestra
Jarmila Štěpánková
manažer kvality sociálních služeb
Jitka Hárovníková
asistentka - MěSSS Kadaň
Kateřina Šavrdová
zdravotní sestra
Markéta Peňázová
sociální pracovnice
Jana Spurná
zdravotní sestra, ÚVN Praha
Iveta Baláková
Pracovník v sociálních službách , ÚVN Praha
Petra Mizerova
pracovník v sociálních službách
Ivana Srpová
Pracovník v sociálních službách , ÚVN Praha
Jaroslava Spolková
Pracovník v sociální.službách UVN
Bc. Kateřina Pavlíková
Sociální pracovnice/Charita ČR
Kateřina Němcová
Pracovník v soc. službách ÚVN Praha
Lucie Holubová
pracovník v soc. službách ÚVN Praha
Michaela Zuzaňáková
vedoucí zdravotní sestra/domácí zdravotní péče
Daniela Seligová
Zdravotní sestra , Měsss Kadaň
Lenka Vopeláková
zdravotní sestra, MěSSS Kadaň
Petra Hauptová
vedoucí IP, MěSSS Kadaň - domov pro seniory
Jitka Kalabisová
Pracovník v soc. službách, Měsss Kadaň
Jakub Muchna
PSS, MěSSS Kadaň - domov pro seniory
Alena Horáková
Pracovník v soc. službách, Měsss Kadaň
Alena Sujová
PSS, MěSSS Kadaň - domov pro seniory
Markéta Döringová
PSS Měsss Kadaň
Jitka Šablatúrová
uklizečka, MěSSS Kadaň
Jana Broučková
PSS Měsss Kadaň
Soňa Frollová
Pracovník v soc. službách, Měsss Kadaň
Sabina Kučerová
Pracovník v soc. službách, Měsss Kadaň
Jana Salačová
uklizečka MěSSS Kadaň
Dagmar Kratochvílová
Pradlena MěSSS Kadaň
Jana Burešová
provoz / Meridiem centrum péče s.r.o
Blanka Surá
Zdravotní sestra/Domov pokojného stáří Valašská Bystrice
Petra Šolínová
sociální pracovnice
Zdeněk Strašák
Oblastní charita Rajhrad
Veronika Kadlčíková
skladní , MěSSS Kadaň
Zaneta Trnkova
Měsss Kadaň kucharka
Miroslava Schreinerová
kuchařka, MěSSS Kadaň
Andrea Kopecká
kuchařka, MěSSS Kadaň
Pavla Michalová
pomocná síla v kuchyni,MěSSS
Hana Pícková
zdravotní sestra, MěSSS Kadaň
Jana Mášková
manipulantka prádla
Nikola Zykmundova
Pečovatelka
Petra Hrabcová
pečovatelka, DPS
Zuzana Kafková
pečovatelka, DPS
Helenka Pešoutová
pečovatelka, DPS
Libuše Hlaváčková
pečovatelka, DPS
Jana Prušová
pečovatelka, DPS
Jaroslava Filová
pečovatelka, DPS
Ivana Zemanová
zdr. sestra, DPS
Diatková Marta
všeobecná zdravotní sestra CpS
Sedlářová Zdeňka
všeobecná zdravotní sestra CpS
Petra Rollová
zdravotní sestra
Petra Rollová
zdravotní sestra
Kopřivová Eliška
všeobecná zdravotní sestra CpS
Jaroslava Sedlářová
všeobecná zdravotní sestra CpS
Zuzana Černá
zdravotní sestra, DS Vojkov
Jindřich Pitucha
Kuchař v domově pro seniory
Pavla Zelenková
pss, MěSSS Kadaň
Vendulka Beybelová
pss, MěSSS Kadaň
Anna Račanská
zdravotní sestra, DS Vojkov
Šárka Sosnová
všeobecná sestra, DKS Pravětín
Kateřina Vyhlídalová
Všeobecná sestra
Bronislava Odehnalová
zdravotní sestra - domov seniorů
Tatiana Bayerová
Pečovatelka
Jitka Hořejší
Zdravotní sestra / domov soc. péče
Jana Steinocherová
zdrav.sestra domov pro seniory Brno
Lucie Kalendova
Zdravotni sestra
Milada Kotlánová
pracovník v sociálních službách
Romana Hetclová
Všeobecná sestra
Jana Bečkova
Sociální pracovník
Lucie Škarvadová
sociální pracovnice/ústřední vojenská nemocnice
Iveta Zahradníková
Zdravotní sestra
Iveta Zahradníková
Zdravotní sestra
Daniela Boučková
vedoucí sestra - Domov Jílové u Prahy
Hana Dolinská
pečovatelka
Hana Dolinská
pečovatelka
Marcela Brtníková
Zdravotní sestra
Milena kroutilová
Zdravotní sestra
Jasna Němčáková
Zdravotní sestra
Soňa Voldřichová
zdravotní sestra
Hana Balášová
Zdravotní sestra
Hana Viktorová
zdravotní sestra
Daniela Šaldová
zdravotní sestra v sociálních službách
Ivana Fedorková
všeobecná zdravotní sestra
Jitka Sejkorova
pracovník v sociálních službách
Hana Kumstátová
Zdravotní sestra
Monika Horváthová
Zdravotní sestra / Domov Socialní péče Hagibor
Marie Chalupecká
zdravotní sestra
Lenka Bystrá
zdravotní sestra
Lucie Vondráčková
Mateřská dovolená
Růžena
Tachezyová
Jaroslava Lalíková
pracovník v přímé péči - Domov pro seniory
Miriel Peleszná
pracovník v přímé péči - Domov pro seniory
Jarmila Absolonová
pracovník v přímé péči, CSS Domov pro seniory Děčín
Martina Jonášová
pracovník v přímé péči, CSS Domov pro seniory Děčín
Hana Husaříková
zdravotní sestra/ CSS Domov pro seniory Děčín
Šárka Dušičková
pracovník v soc. službách, Domov pro seniory Děčín
Jana Voldřichová
praktická sestra/nemocnice Děčín K.Z. a.s.
Pavlína Skřivanová
Zdravotní sestra / domov pro seniory
Romana Křehlíková
zdrav. sestra DS Foltýnova
Lucie Vaňková
Vrchní sestra
Emilie Mrazíková
důchodkyně
Aneta Bočková
Všeobecná zdravotní sestra v domově pro seniory
Monika Bělohlávková
všeobecná sestra, DKS Pravětín
Kateřina Malá
Pracovník v sociálních službách
Zdeňka Kocianová
Zdravotní sestra DS Foltýnova, Brno
Lenka Vondráčková
Úřednice
Renata Klevcovová
zdrav. sestra
Magdalena Adamcová
zdrav. sestra
Radka Ječmenová
zdrav. sestra
Svatava Ptáčková
zdrav. sestra
Ivana Řehořová
Zdravotní sestra DS Vojkov
Veronika Plihalova
Sanatorium Topas Sec
Tereza Macháčková
Staniční sestra
Michaela Pospíšilová
Studentka veterinární lékařství
Martina Rösslerova
Praktická sestra
Monika Medunová
Zdravotní sestra Topas Seč
Tereza Šillerová
Praktická sestra
Zdeněk Holcman
Vedoucí skladu
Jakub Mucha
Referent
Petra Jirotková
Všeobecná sestra/ Sanatorium Topas
Alena Cipryánová
Vedoucí aktivizačních pracovníků
Hana Slabejová
Zdravotní sestra
Kristýna Škorpíková
Zdravotní sestra v sociálních službách na mateřské dovolené
Jana Machackova
THP
Andrea trebaticka
Naturopat
Maruska Kozova
Maminka
Helena Záhořík Tomanová
Zdravotní sestra
Hana Dolejšová
Recepční
Aneta Horáková
OSVČ
Julianna Haňková
zdravotní sestra v soc. službách
Markéta Maňáková DiS
zdravotní sestra/Charita, domácí zdravotní péče
Ludmila Gajdova
Ošetřovatel Hospic Rajhrad
Marie Zoufalá
Pečovatelka Hospic
Michal Kubát
Pracovník v socialnich službách /sanitar
Gabriela Plívová
Všeobecná sestra
Jiří Hůla
Provozní vedoucí - Meridiem CentrumPéče
Simona Roidtová
zdravotní sestra, CSS Děčín- Domov pro seniory
Lenka Velíšková
Zdr. Sestra DD
Hana Nováková
lektor volného času . domov se zvláštním režimen- klienti s alzheimerovou chorobou
Marie Rubešová
zdravotní sestra
Marie Novotná
zdravotní sestra
Stanislava Mlsová Bc.
Všeobecná sestra / Charita UH
Kateřina Bartoňová
Všeobecná sestra
Monika Chábová
zdravotně sociální pracovník - aktivizační pracovník
Vilma Dobiášovská
zdravotní sestra DSZR
Václav Voldřich
PC technik
Jana Hubáčková
všeobecná sestra, Oblastní charita Vimperk, DKS Pravětín
Marie Janovská
zdravotní sestra/ DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ PRAVĚTÍN
Martina Jiřičná
Ošetřovatelka
Kateřina Michálková
PSS v sociálních službách, Domov pro seniory Děčín
Ilona Šándorová
zdravotní sestra
Zdeňka horká
PSS v sociálních službách, Domov pro seniory Děčín
Milena Řezníková
zdravotní sestra
Štefanie Švédová
zdravotní sestra
Zdeňka Škopková
zdravotní sestra
Jitka Hradilová
zdravotní sestra /CpS Holešov
Jindra Prokešová
vedoucí PSS
Andrea Ryšánková
Vedoucí pracovníků v v sociálních službách, Sanatorium Topas Seč s.r.o
Marie Součková
Seniorpenzion
Věra Koudelová
zdravotní sestra/ MěSSS Kadaň
Karla Hutrová
zdravotní sestra
Michaela Vávrová
provoz, administrativa
Jana Šťastná
ředitelka Centrum pro seniory Holešov
Petra Filipová
zdravotní sestra/ MěSSS Kadaň
Dana Klodová
sociální pracovnice hospice
Pavla Filipi
zdravotní sestra
Veronika Ramsová
Učitelka / ZŠ
Pavlína Kothánková
PSS
Kristina Nacková
PSS , MěSSS Kadaň
Dana Jalůvková
zdravotní sestra Domov Jílové u Prahy,Chvojínská 108
Markéta Nevěřilová
pečovatelka
Monika Andělová
volnočasový pracovník v sociálních službách
Renata Průdková
uklizečka
Gábina Gorinová
uklizečka
Kateřina Grauerová
pečovatelka
Jitka Náchlingerová
všeobecná zdravotní setra / zdravotní domácí péče
Miriam Dohnalová
sociální pracovník / pečovatelská služba
Mgr. Dana Hejduková
náměstek/všeobecná sestra
Jana Budišová
Gastronomie
Magdalena Pučalíková
pečovatelka Domov Jílové u Prahy, Chvojínská 108
Věra Skřivanová
pečovatelka, Domov Jílové u Prahy.Chvojínská 108
Taťána Hrabánková
Vedoucí sestra
Jana Horáčková
zdravotní sestra
Hana Černá
zdravotní sestra
Kateřina Feldmanová
zdravotní sestra
Markéta Dobrá
Rodičovská dovolená
Miroslava Krausová
Zdravotní sestra
Kateřina Feldmanová
zdravotní sestra
Tereza Tichá
Dům klidného stáří Pravětín, sociální pracovnice
Zuzana Raiskupová
zdravotní sestra
Veronika Klöslová
Pečovatelka
Monika Kubišová
Projektant / mateřská dovolená
Jitka Rytířová
Specialista administrativy
Eva Schneeiderová
Zdravotní sestra
Zuzana Kůtová
zdravotní sestra v domácí péči u charity Vimperk
Hana Bártíková
administrativa
Robert Louženský
sanitář
Ivana Škrancová
účetní/město Březová nad Svitavou
Adéla Stanžovská
fyzioterapeut
Marie Kotlíková
pečovatelka
Lenka Vastlová
fyzioterapeut
Pavlína Kaslová
fyzioterapeut
Veronika Smažíková
Dům klidného stáří Pravětín, sociální pracovnice
Věra Němcová
praktická sestra
Hana Urbanová
vedoucí pečovatelské služby Město Chrastava
Iveta Kozelková
zdravotní sestra Domov seniorů
Barbora Chalupová
Zdravotní sestra
Libuše Mužíková
zdravotní sestra DOMOV JITKA,Vsetín
Jaroslava Bugová
Provozní G-HELP z.ú.
Eva Koscáková
Zravotní sestra
Anna Lukešová
zdravotní sestra
Lenka Rafajová
zdravotní sestra
Marie Tomášková
zdravotní sestra
Dana Nováková
zdravotní sestra
Barbora Žofková
zdravotní sestra
Jaroslava Toušková
pečovatelka
Šárka Trojanová
pečovatelka
Zdeňka Hemrlová
zdravotní sestra
Zdena Jiříčková
úklid MěSSS
Kamila Pilařová
Sociální pracovník / Oblastní Charita Nové Hrady
Zdislava Žáková
sociální pracovník, Domov Jílové u Prahy
Jana Loužecká
účetní, hospodářka, Domov Jílové u Prahy
Věra Šťastná
Všeobecná sestra Domácí péče /Oblastní Charita Vimperk
Marie Kubečková
sociální pracovnice
Dagmar Světlíková
zdravotní sestra
Tezeza Vítová
zdravotní sestra
Helena Kašová
zdravotní sestra
Dagmar Nová
zdravotní sestra
Lucie Velíšková
pečovatelka
Jiřina Vokáčová
pečovatelka
Lucie Hudeková
všeobecná sestra,Domov pro seniory Brno
Naděžda Márová
sociální pracovník DZR
Petra Ebrová
Domov pro seniory Frýdek - Místek, p.o.
Michaela Mintělová
Domov pro Seniory, 28. října 2155, p.o., Frýdek - Místek
Iveta Fišerová
pracovník v sociálních službách
Markéta Kaplanová
pracovník v sociálních službách
Růžena Metličková
pracovník v sociálních službách
Iveta Keková
SZP
Mária Brončková
SZP
Bc. Kamila Vargovska
všeobecná sestra
Marcela Baladová
všeobecná sestra
Stanislava Mullerová
zdravotní sestra
Hana Kučerová
zdravotní sestra
Lucie Šándorová
Praktická sestra
Anna Střídecká
Pečovatelka
Leona Komarkova
ošetřovatelka
Blanka Chlupatá
Zdravotní sestra, domov seniorů Bethesda
Kamila Müllerová
Aktivizační pracovnice
Marcela Zuntová
aktivizační pracovník
Miroslava Tomíšková
vedoucí Charitní pečovatelské služby / Oblastní charita
Šárka Pokorná
všeobecná sestra
Lenka Blahová
všeobecná sestra SZP
Iveta Hudcová
SZP -Domov pro Seniory, 28. října 2155, p.o., Frýdek - Místek
Dana Palková
zdr. sestra v soc. službách
Olga Koričarová
zdravotní sestra
Jaroslava Marešová
Všeobecná zdravotní sestra
Šťovíčková Miluše
zdravotní sestra
Helena Macháčková
Všeobecná zdravotní sestra
Helena Kramlová
všeobecná zdravotní setra / zdravotní domácí péče
Radka Fűrstová
zdravotní sestra
Eva Čejková
Všeobecná zdravotní sestra
Veronika Křižovičová
ředitelka / Domov Matky Rosy
Hana Bartončíková
zástupce ředitelky / Domov Matky Rosy
Šárka Dušičková
PSP, pedikérka, kadeřnice / CSS Kamenická, Děčín
Klára Konrády
vrchní sestra/ CSS Kamenická, Děčín
Bohdana Křivánková
Vedoucí přímé péče - Domov pro seniory
Lucie Semanová
Student
Hana Semanová
Pečovatelka
Pavlina Losová
Pečovatelka
Klára Kučerová
Mateřská dovolená
Klára Kl
Kadeřnice
Michaela Špačková
Pracovnice v přímé péči v domově pro seniory
Monika Dvořáková
Pečovatelka-přímá péče
Petra Kočí
pracovník soc.službách v domově pro seniory
Tomáš Mládek
Monter
Irena Stránská
Pracovnice v přímé péči v domově pro seniory
Miroslava Šliková
Pečovatelka v DS
Martina Kittlová
pracovnice v přímé péči v domově pro seniory
Jan Hatlapatka
IT
Veronika Šrámková
Pečovatelka v domově pro seniory
Anežka Šedová
Podnikatel
Barbora Hozmanová
Zdravotní sestra
Marie Kolářová
Aktivizační pracovnice
Markéta Mrvíková
všeobecná sestra, DUF Přelouč
Markéta Hudcová
všeobecná sestra, DUF Přelouč
Jaroslava Šimková
Vedoucí oddělení úseku přímé péče o klienta - DUF Přelouč
Nikola Kadavá
Praktická sestra
Zlatka Lušovská
vedoucí sociální služby
Jaroslava Kopřivová
všeobecná sestra, DKS Pravětín
Lenka Kalivodová
Strojmistr
Pavlína Vozobulová
pracovnice v soc.službách
Pavla Jakubczyková
PSP, Domov pro Seniory, 28. října 2155, p.o., Frýdek - Místek
Žaneta Rotterová
PSP, Domov pro Seniory, 28. října 2155, p.o., Frýdek - Místek
Pavlína Vozobulová
Pracovník v soc. službách
Alena Mikeschová
PSP, Domov pro Seniory, 28. října 2155, p.o., Frýdek - Místek
Zdeňka Cenigová
PSP, Domov pro Seniory, 28. října 2155, p.o., Frýdek - Místek
Lenka Kavková
PSP, Domov pro Seniory, 28. října 2155, p.o., Frýdek - Místek
Zuzana Králová
pečovatelka
Jakub Motyčka
sanitář
Miroslava Lindaurová
pečovatelka
Martina Hanusová
sociální pracovník
Eva Formánková
PPS DOZP Severní Terasa Ústí nad Labem
Alexandra Klímová
DOZP Severní Terasa
Filipikova Alena
praktická sestra CpS
Markéta Konečná
zdravotní sestra
Dana Brýnová
Pracovník přímé péče
Dana Brýnová
Pracovník přímé péče
Kučerová Helena
všeobecná zdravotní sestra CpS
Lysaková Soňa
všeobecná zdravotní sestra CpS
Kristyna Kuntova
Zdravotní sestra
Alena Hubálková
Pracovník v sociálních službách - přímá péče, DS Valerie Machová s r.o. Děčín
Drahuse Burakova
Pečovatelka
Hradilová Jitka
zdravotní sestra CpS Holešov
Bezslezinová Daniela
zdravotní sestra CpS Holešov
Hasalová Jana
zdravotní sestra CpS Holešov
Kotasová Zlatuše
zdravotní sestra CpS Holešov
Kuběnová Veronika
praktická sestra CpS Holešov
Martincová Petra
zdravotní sestra CpS Holešov
Totková Andrea
zdravotní sestra CpS Holešov
Uličná Lenka
zdravotní sestra CpS Holešov
Tomas Konrady
Číšník
Gabriela Beranová
Pečovatelka, Oblastní charita Nové Hrady
Ladislava Kybalova
PSS v sociálních službách DD pro seniory v Děčíně
SYLVIE JANOVÁ
VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DĚČÍN 32
Lenka Vlčková
zdravotní sestra, Domov Matky Rosy
Dagmar Mohrova Kovandova
Pracovník v sociálních službách v DOZP
Mojmír Skřivan
student/ vysoká škola
Marie Bubnová
Pečovatelka, oblastní charita Nové Hrady
Renata Freyová
ošetřovatelka
Tomáš Sönl
Lodník
Odeta Žáčková
Všeobecná sestra
Jiřina Rubesova
Ostřovatelka UVN. Praha
Dana
melicharová
Dana Melicharová
zdravotní sestra v sociálních službách
Eva Vydrová
zdravotní sestra, ÚVN Praha
Monika Pavlišová
Aktivační pracovnice
Jitka Hejnová
vedoucí zdravotního úseku
Lenka Štefcová
pečovatelka/Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Larisa Ješčenková
všeobecná sestra
Monika Zelenková
uklizečka
Jan Vargovský
OSVČ
Michaela Cigánová
Učitelka v MŠ
Anna Lišková
Pecovatelka Podkrušnohorské domovy seniorů
VeronikaKuželová
Pečovatelka
Irena Keernik
Sociální pracovníce Domov Vlčí mák
Tereza Hiklova
Pečovatelka,DS Valerie Machové Děčín
Kateřina Vojtíšková
Studentka
David R...
OSVČ
Jana Šimurdová
Všeobecná sestra
Anna Nová
Všeobecná sestra
Petr Kratoška
Pecovatel/ PDSS Dubi-Teplice
Zdeňka Kmotorková
vedoucí pečovatelské služby Znojmo
Denisa Hajduchová
Všeobecná sestra,UVN Praha 6
Jana Karbanová
všeobecná sestra, Domov se speciálním režimem
Martina Vrátilová
zdravotní sestra/ Domov pro seniory
Miroslava Šindelářová
Koordinátorka Domov pro seniory
Miroslava Šindelářová
Koordinátorka Domov pro seniory
Hukalová Renata
všeobecná sestra DUF
Hana Riedelová
uklizečka Domov pro seniory
Dominika Havelková
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Anna Benedová
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Dita Pavlíková
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Monika Rokytová
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Nikola Krausová
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Veronika Pecoldová
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Lucie Skřivánková
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Helena Suchardová
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Martina Syrůčková
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Silva Zerzánová
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Eliška Zatorska
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Lenka Jelínková
všeobecná sestra DUF Přelouč
Svatava Školníková
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Jan Kovařík
technik Infotel s.r.o.
Marika Odvarkova
uklizečka
Tomáš Polma
Obsluha
Irena Velíčková
Pracovník v soc. službách Domov pro seniory Děčínín
Irena Velíčková
pracovník v soc. službách Domov pro seniory Děčín
Monika Pešková
všeobecná sestra DUF
Karolína Nováková
studentka
Irena Zittová
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Jana Flousková
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Sára Zelinková
Student
Zdeněk Vebr
vedoucí PTÚ / Sociální služby v Kynšperku nad Ohří
Jana Olivová
všeobecná sestra DUF
Petra Marková Hruboňová
všeobecná sestra DUF
Soňa Arnoldová
fyzioterapeut/ CSS Děčín, Domov pro seniory
Iveta Halgašová
uklízečka/CSS Děčín, Domov pro seniory
Hana Mařanová
pracovník v sociálních službách DUF Přelouč
Barbora Mendlová
Pracovnice v sociálních službách
Petra Bělecká
zdravotní sestra v domácí péči
Miroslav Jan Šramota
PROdeseco, s. r. o supervize a vzdělávání
Zdeňka Sedláčková
Pracovník v soc. službách/ Domov pro seniory Děčín
Věra Kuchařová
pracovník v soc. službách/Domov pro seniory, CSS Děčín
Marie Vernerová
PSS
Zuzana Ščuková
právník
Jana Mikulčická
Právnička (Kancelář veřejného ochránce práv)
Zuzana Kahánková
zdravotní sestra
Josef Stehlík
právník
Gabriela Novotná
zdravotní sestra DPS Pardubice
Hana Kocková
DPS Štrossova 357, Pardubice - zdravotní sestra
Jolana Urbanová
Zdravotní sestra/DpS u Kosteličku Pardubice
Marie Moravcová
pracovník v soc. službách/Školské sestry OSF
Dita Fefrčíková
Zdravotní sestra MěSSS Kadaň
Gizela Švecová
PSS , MěSSS Kadaň
Helena Strouhalová
Zdravotní sestra DPSPardubice
Jana Stránská
zdravotní sestra DpS Pardubice
Johnová Jana
sestra u lůžka
Miroslava Páchová
zdravotní sestra
Hana Šimoňáková
zdravotní sestra
Denisa Fusková
sociální pracovnice
Šárka Jirásková
DPS Pardubice, všeobecná sestra
Veronika Burešova
Zdravotní sestra v sociálních službách
Hana Navrátilová
zdravotní sestra v sociálních službách
Dana Vrabcová
zdravotní sestra
Barbora Hřebačková
Tanečnice
Ivana Vydrová
Pracovník v sociálních službách

Kontakty: vprvnilinii@email.cz